T8 STONE

13300,00
KZT
T8 Stone, mitokondri sağlığını koruyan ve ayrıca mitokondri enerji üretimi için gerekli hümik asitler içeren, FulXP®Complex bazlı konsantredir.

Hümik asitler, bitki ve hayvan dokularının doğal olarak ayrışması sırasında oluşan tamamen doğal bileşiklerdir. T8 Stone, farklı sıvılardaki çözünürlüklerine bağlı olarak üçe ayrılan ayrılan hümik asitlerin her bir fraksiyonunu da içerir:
  • Hümik asitler.
  • Hiatomelanik asitler.
  • Fulvik asitler.

Hümik asitlerin faydalarıno akademisyen Vernadsky anlatmıştı. Hümik asitlerin, biyosferdeki organik maddenin korunmasının en doğal ve sürdürülebilir şekli olduğunu savundu. Vücudumuz üzerinde bir takım faydalı etkileri vardır, bunlardan en önemlisi de mitokondride enerji üretimini iyileştirmektir.

Bu etki, hümik asitlerin karmaşık yapısının aktif oksijen türlerini (radikaller) bağlayabilen birçok grup içermesinden kaynaklanmaktadır. Hücrede, çoğunlukla adenozin trifosfat (ATP) moleküllerinin mitokondri tarafından sentezi sırasında oluşurlar.

Bu moleküller, bizler dahil olmak üzere tüm canlılar tarafından kullanılan enerjiyi depolamanın evrensel yoludur. Bununla birlikte, mitokondriyal zar üzerinde ATP sentezi sırasında, yan ürün olarak söz konusu radikaller, yani aktif oksijen türleri, oluşur. Ayrıca, modern yaşam koşullarının (karbonhidrat fazlalığı, aktivite eksikliği, uyku eksikliği ve sürekli stres gibi) etkisi altında sayıları belirgin şekilde artmaktadır. Kimyasal radikaller zara zarar vererek performanslarını kötüleştirir ve mitokondrinin tamamının ölümüne yol açabilir.
Böylece, yaşam tarzımızı değiştirmez ve aynı zamanda hücrenin mitokondriyal bağlantlar tarafından enerji üretimini teşvik etmezsek, kaçınılmaz olarak aktif oksijen türlerinin sentezini ve dolayısıyla oksidatif stres seviyesini artırırız. İşte T8 Stone konsantresinin bir parçası olan FulXP kompleksinin hümik asitleri bu kısır döngünün kırılmasına yardımcı olacaktır. Hücredeki radikalleri kendilerine bağlarlar ve böylece negatif eylemlerini etkisiz hale getirirler. Bunun sayesinde mitokondrinin hasar riski olmadan daha fazla enerji üretilir.

Ek olarak, modern araştırmalarda hümik asitlerde birkaç faydalı etki daha bulunmuştur:
1. Virüs aktivitesinin baskılanması.
2. Ağır metallerin ve radyonüklidlerin bağlanması ve boşaltılması.
3. Hem bağırsaklarda hem de kanda organik toksinlerin nötralizasyonu.
4. Bağışıklığın tüm bağlantılarının çalışmasının iyileştirilmesi.
5. Enflamatuar reaksiyonların giderilmesi.
6. Doku rejenerasyonunun hızlanması.

T8 Stone nasıl kullanılır?
T8 Stone'un günlük dozu 2 ml'dir. Kahvaltıdan sonra sabah sadece 1 ml ve akşam yatmadan önce 1 ml'dir. Konsantre 250 ml arıtılmış (musluk suyu değil!) suda çözülmelidir. Tam kurs 25 gündür, sonrasında 1 haftalık ara vermelidir.